Záznamník dat testo 160 IAQ je ideální pro kontinuální měření teploty, vlhkosti a úrovně CO2. Přenos naměřených hodnot do Testo-Cloudu probíhá pomocí WLAN sítě. Notifikace alarmu je realizováno pomocí e-mailu či SMS. LED signalizace na principu semaforu zaručuje okamžitý přehled úrovně CO2 v místnosti.