Přístroj testo 440 pro měření rychlosti proudění a pohody prostředí. Kromě úrovně CO2 měří také další HVAC parametry, jako je například rychlost proudění vzduchu, teplota, vlhkost, stupeň turbulence, úroveň CO a intenzita osvětlení.