2 / 16
Tab. 9 – Přehled některých hlavních zásad pro práci s titanzinkovými plechy