4 / 16
Tab. 7 – Orientační přehled sklonů plechových střešních krytin kladených na bednění

Při délce střešní plochy ve směru sklonu větší než 10 m, v nadmořské výšce nad 600 m n. m. a v nechráněných polohách s intenzivními větry se doporučuje sklony zvětšit nejméně o 5° (8,75 %).