6 / 16
Tab. 5 – Vhodné kombinace materiálů pro střešní žlaby a žlabové háky