asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Rekonstrukce

Partneři kategorie

Sanace střešních plášťů

Sanace střešních plášťů
08.03.2010
Asi znáte tu klasifikaci plochých střech, do níž pronikl černý humor – ploché střechy se podle ní dělí na střechy, které tečou hned, a na ty, ...

Vlhkost nemá v domě místo

Vlhkost nemá v domě místo
22.02.2010
Prvořadým cílem renovace na nízkoenergetický standard je maximální snížení úniků tepla stavební konstrukcí. A to nejen v zimním období, kdy je ...

Nesprávný způsob zateplování panelových objektů dvěma odbornými firmami

Nesprávný způsob zateplování panelových objektů dvěma odbornými firmami
08.02.2010
Důvodem dodatečného zateplování obvodových plášťů panelových budov je v současné době obvykle nedodržení normových požadavků z tepelněvlhkostního ...

Oprava dvouplášťové ploché střechy před a po orkánu Kyrill

Oprava dvouplášťové ploché střechy před a po orkánu Kyrill
29.01.2010
Na ploché střeše obytné budovy postavené ve městě na vyvýšeném místě vznikaly v důsledku zatížení větrem časté problémy s fóliovou krytinou. ...

Využití drenáží při sanaci vlhkých staveb

Využití drenáží při sanaci vlhkých staveb
22.01.2010
Defekty svislých izolací i souvisejících odvodňovacích zařízení jsou obvyklou příčinou nadměrné vlhkosti spodních staveb. Ve zvýšené míře se ...

Zkušenosti z rekonstrukce panelových bytových domů v Německu, Rakousku a Francii

Zkušenosti z rekonstrukce panelových bytových domů v Německu, Rakousku a Francii
13.01.2010
Ve větším měřítku se bytové domy z panelů stavěly v Evropě po 2. světové válce. Ve válce byla v některých zemích zničena velká část bytového ...

Rekonstrukce a sanace hydroizolace spodní stavby

Rekonstrukce a sanace hydroizolace spodní stavby
07.01.2010
Spodní stavba patří mezi nejvíce exponované konstrukční části budovy a svou kvalitou do značné míry ovlivňuje funkčnost celého objektu, což ...

Koroze anorganických materiálů a plastických hmot

Koroze anorganických materiálů a plastických hmot
29.12.2009
Druhá část seriálu o trvanlivosti materiálů a jejich korozi - anorganických materiálů a plastických hmot.

Nový balkonový systém jako doplněk ETICS

Nový balkonový systém jako doplněk ETICS
09.12.2009
Současné zateplovací systémy nesoucí označení CE (schválené podle evropských technických specifikací) mají pozitivně ověřený předpoklad ...

Poruchy šikmých střech obytných podkroví a nástaveb

Poruchy šikmých střech obytných podkroví a nástaveb
12.11.2009
Značný rozmach výstavby obytných podkroví a nadstaveb přináší s sebou mnoho problémů. Ty se týkají především hydroizolační bezpečnosti, ...

Další z Jaga Media