asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Rekonstrukce

Partneři kategorie

Použití polyuretanových systémů při opravě a ochraně balkonů a teras

Použití polyuretanových systémů při opravě a ochraně balkonů a teras
14.08.2008
Poruchy balkonů a lodžií se projevují různě. Jednou z poruch je i zatékání balkonů, které lze řešit technologií polyuretanových systémů. ...

Chyby při provádění hydroizolace bazénů

Chyby při provádění hydroizolace bazénů
05.08.2008
Hydroizolace bazénových těles má svá specifika. V žádném případě se nevyplatí je ignorovat. Článek upozorňuje na některé chyby při realizaci ...

Průzkum příčin vlhnutí zdiva a metodika návrhu sanace

Průzkum příčin vlhnutí zdiva a metodika návrhu sanace
30.07.2008
Značná část starších staveb je napadena vlhkostí v různých formách. Nadměrná vlhkost zdiva vede k rozpadu stavebních materiálů, ...

Poruchy povrchu staveb způsobené nesprávnou technologií povrchových úprav

Poruchy povrchu staveb způsobené nesprávnou technologií povrchových úprav
23.07.2008
V poslední době dochází k velkému nárůstu počtu reklamací týkajících se poruch povrchů staveb. Nejčastěji se reklamují trhliny, které mohou mít ...

Sanace betonu

Sanace betonu
09.06.2008
Téma sanace je velmi široké a rovněž tak i definice a normy, které se touto oblastí zabývají. Pře-hledný souhrn informací z této oblasti může ...

Sanace významných historických budov

Sanace významných historických budov
30.05.2008
V posledních letech se podařilo vzkřísit mnoho historických staveb. K nejzajímavějším patří empírový zámek Kinských v Kostelci nad Orlicí, ...

Sanace vlhkého zdiva pomocí chemických injektáží

Sanace vlhkého zdiva pomocí chemických injektáží
23.05.2008
Majitelé většiny budov, novostavby nevyjímaje, se často potýkají s problémy se vzlínající kapilární vlhkostí zdiva. Objekty, které vykazují ...

Příčiny poruch montovaných keramických stropů

Příčiny poruch montovaných keramických stropů
16.05.2008
Abychom zabezpečili spolehlivost a bezpečnost montovaných keramických stropů, musíme už při jejich návrhu a samotné montáži dbát na dodržování ...

Stavební úpravy piaristického kláštera v Mladé Boleslavi

Stavební úpravy piaristického kláštera v Mladé Boleslavi
22.04.2008
Na počátku projektu stálo zadání investora, společnosti Škoda Auto, a. s., vybudovat v Mladé Boleslavi nové vzdělávací centrum. Přes úvahy o ...

Sanace historického zdiva pivovaru

Sanace historického zdiva pivovaru
21.03.2008
V současné době je pivovar U Fleků na Novém Městě pražském památkově chráněným objektem. Po rekonstrukci objektu v letech 1984–1986, která byla ...

Další z Jaga Media