asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Rekonstrukce

Partneři kategorie

Provádění parozábran v zateplených šikmých střechách

Provádění parozábran v zateplených šikmých střechách
10.09.2008
Při vytváření zateplených šikmých střech či dodatečného zateplování podkrovních prostor již mnozí stavebníci, projektanti i investoři pochopili, ...

Vady keramických dlažeb v praxi

Vady keramických dlažeb v praxi
03.09.2008
Největší procento vad, které vznikají na keramických obkladech a dlažbách, lze přisuzovat právě dlažbám, jež jsou obvykle mnohem více mechanicky ...

Použití polyuretanových systémů při opravě a ochraně balkonů a teras

Použití polyuretanových systémů při opravě a ochraně balkonů a teras
14.08.2008
Poruchy balkonů a lodžií se projevují různě. Jednou z poruch je i zatékání balkonů, které lze řešit technologií polyuretanových systémů. ...

Chyby při provádění hydroizolace bazénů

Chyby při provádění hydroizolace bazénů
05.08.2008
Hydroizolace bazénových těles má svá specifika. V žádném případě se nevyplatí je ignorovat. Článek upozorňuje na některé chyby při realizaci ...

Průzkum příčin vlhnutí zdiva a metodika návrhu sanace

Průzkum příčin vlhnutí zdiva a metodika návrhu sanace
30.07.2008
Značná část starších staveb je napadena vlhkostí v různých formách. Nadměrná vlhkost zdiva vede k rozpadu stavebních materiálů, ...

Poruchy povrchu staveb způsobené nesprávnou technologií povrchových úprav

Poruchy povrchu staveb způsobené nesprávnou technologií povrchových úprav
23.07.2008
V poslední době dochází k velkému nárůstu počtu reklamací týkajících se poruch povrchů staveb. Nejčastěji se reklamují trhliny, které mohou mít ...

Sanace betonu

Sanace betonu
09.06.2008
Téma sanace je velmi široké a rovněž tak i definice a normy, které se touto oblastí zabývají. Pře-hledný souhrn informací z této oblasti může ...

Sanace významných historických budov

Sanace významných historických budov
30.05.2008
V posledních letech se podařilo vzkřísit mnoho historických staveb. K nejzajímavějším patří empírový zámek Kinských v Kostelci nad Orlicí, ...

Sanace vlhkého zdiva pomocí chemických injektáží

Sanace vlhkého zdiva pomocí chemických injektáží
23.05.2008
Majitelé většiny budov, novostavby nevyjímaje, se často potýkají s problémy se vzlínající kapilární vlhkostí zdiva. Objekty, které vykazují ...

Příčiny poruch montovaných keramických stropů

Příčiny poruch montovaných keramických stropů
16.05.2008
Abychom zabezpečili spolehlivost a bezpečnost montovaných keramických stropů, musíme už při jejich návrhu a samotné montáži dbát na dodržování ...

Další z Jaga Media