asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Rekonstrukce

Partneři kategorie

Nový balkonový systém jako doplněk ETICS

Nový balkonový systém jako doplněk ETICS
09.12.2009
Současné zateplovací systémy nesoucí označení CE (schválené podle evropských technických specifikací) mají pozitivně ověřený předpoklad ...

Poruchy šikmých střech obytných podkroví a nástaveb

Poruchy šikmých střech obytných podkroví a nástaveb
12.11.2009
Značný rozmach výstavby obytných podkroví a nadstaveb přináší s sebou mnoho problémů. Ty se týkají především hydroizolační bezpečnosti, ...

Protiradonová opatření a jejich vztah k vnitřnímu prostředí staveb

Protiradonová opatření a jejich vztah k vnitřnímu prostředí staveb
09.11.2009
To, zda jsou protiradonová opatření opravdu nutná, lze zjistit z průzkumu, který vyžaduje každý stavební úřad na základě platné legislativy. ...

Koroze kovů

Koroze kovů
09.10.2009
Článek pojednává o korozi kovů a je prvním ze série na téma zabezpečování dlouhodobé trvanlivosti stavebních materiálů a konstrukcí.

Důsledky zanedbání detailů při zateplování budov

Důsledky zanedbání detailů při zateplování budov
15.09.2009
V současnosti se u projektovaných a realizovaných objektů často podceňuje význam tepelnětechnického řešení kritických detailů. Detaily se ...

Metody sanací vlhkosti ve stavebních konstrukcích

Metody sanací vlhkosti ve stavebních konstrukcích
18.06.2009
Prostorová vlhkost a vlhkost zdiva patří mezi základní problémy, které velkou měrou ovlivňují způsob a rozsah rekonstrukce stávajících ...

Chyby při vykonávání sanačních opatření proti vlhkosti

Chyby při vykonávání sanačních opatření proti vlhkosti
07.04.2009
Sanace vlhkosti, respektive odstraňování chyb způsobených vlhkostí ve stavebních konstrukcích, je poměrně nákladný a náročný proces. Proto by je ...

Vady keramických fasád způsobené mrazem

Vady keramických fasád způsobené mrazem
09.03.2009
Keramické obkladové prvky, lícové cihly nebo cihelné obkladové pásky jsou obvyklými materiály, které tvoří soklovou část fasády a mnohdy i celou ...

Tenkovrstvé omítky a chyby při jejich aplikaci

Tenkovrstvé omítky a chyby při jejich aplikaci
27.02.2009
Jedním z důležitých faktorů, který může ovlivnit převzetí stavby po provedení kontaktního zateplení, je vizuální vzhled finální omítky. K tomu, ...

Zpevňování omítek historických budov

Zpevňování omítek historických budov
29.01.2009
Staronové metody, odkazy našich předků. Mohou zklamat i dobře posloužit. V případě zpevňování omítek historických budov pomocí vápenné vody zcela ...

Další z Jaga Media