Partneři sekce:
  • Stavmat

Pracovní postup: Montáž opláštění střešního okna

Při návrhu umístění střešního okna je třeba dodržet základní principy: parapet (opláštění pod spodní hranou okna) musí být svislý, nadpraží má být vodorovné. Dodržením těchto principů se zabezpečí proudění vzduchu kolem skel, čímž se odvětrává případná zkondenzovaná vlhkost. Topné těleso umístěné pod okno podpoří proudění vzduchu kolem skel.

18 Vyplnění spár tmelem
18 Vyplnění spár tmelem |

18 | Vyplnění spár tmelem
Spáry mezi rámem střešního okna a ostěním opláštěným sádrokartonovou deskou se začistí akrylátovým tmelem pomocí ruční aplikační pistole.

TEXT + FOTO: Rigips

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.

Komentáře