26 Špatný lom Zdroj: Institut zdravého bydlení (IZB)