19 Vruty do dřeva a správné vruty Zdroj: Institut zdravého bydlení (IZB)