05 Recyklovaný profil rámu s rezavou výztuhou Zdroj: Institut zdravého bydlení (IZB)