Zpět na článek Bezpečná výměna oken
2 / 26
Tab. 3 Orientační přípustné odchylky při osazování okenních rámů