Zpět na článek Bezpečná výměna oken
18 / 26
Tab. 3 – Orientační přehled vzájemného ovlivňování reakcí kovů