Zpět na článek Bezpečná výměna oken
4 / 26
Tab. 1 Zhotovitelem zpracovávaná dokumentace podle druhu dotčených prvků stavební konstrukce při výměně oken