Akustický komfort vzdělávacích institucí lze zlepšit pomocí závěsných nebo beze sparých systémů StoSilent. Snižují nepříjemný a zdraví škodlivý hluk v otevřených prostorách a zároveň zefektivňují vzdělávací proces tím, že zlepšují kvalitu přenosu mluveného slova v učebně.
Akustický komfort vzdělávacích institucí lze zlepšit pomocí závěsných nebo beze sparých systémů StoSilent. Snižují nepříjemný a zdraví škodlivý hluk v otevřených prostorách a zároveň zefektivňují vzdělávací proces tím, že zlepšují kvalitu přenosu mluveného slova v učebně. Zdroj: Sto