asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Sádrové a vápenosádrové omítky

08.06.2012
Článek pojednává o stále rozšířenější variantě povrchových úprav interiérů – sádrových omítkách. Jsou zde zmíněny výhody i nevýhody těchto produktů a způsob jejich nanášení.
Sádrové omítky pro použití při omítání interiérů budov nemají v podmínkách České republiky dlouhodobou tradici, což je dáno absencí přirozených nalezišť sádrovce. V minulosti z tohoto důvodu nebyly sádrové omítky používány a mnohem oblíbenější se staly omítky na bázi písku či vápence. Na rozdíl například od Německa a Polska, kde jsou sádrové omítky velmi oblíbené. Z těch­to důvodů také pramenila určitá obava reali­začních firem z aplikace sádrových produktů.

V dnešní době začínají postupně objevovat realizátoři stavebních úprav z řad odborníků i laiků výjimečné vlastnosti sádrových omítek, které zcela splňují požadavky moderního stavebnictví. Na trhu již také působí řada zkušených stavebních firem, které si dokáží s nanášením sádrových omítek velmi odborně poradit. Snahou výrobců omítek je šířit osvětu a informace o těchto produktech, protože jejich používání skýtá pro následující roky velký potenciál.

Výrobci stavebních materiálů v České republice nabízejí ve svém sortimentu již něko­lik let sádrové, vápenosádrové omítky i sád­rové stěrky. Neustále vylepšují receptury těchto produktů a jejich uživatelské vlastnosti.

Kromě těchto již tradičních výrobků jsou reakcí na trend tenkovrstvého omítání sádrové omítky tenkovrstvé.

Trend současnosti – jednovrstvé a tenkovrstvé omítání
S vývojem zdicích prvků jde ruku v ruce i vývoj malt a omítek. Dřívější rozměrové nepřesné cihly a zdicí bloky jsou postupně nahrazovány přesnými tvarovkami. Stejně tak jsou dříve hojně používané zdicí malty a vícevrstvé omítkové systémy postupně nahrazovány tenkovrstvými materiály používanými nejen pro zdění (v tomto případě jde již spíše o lepení), ale i pro omítání.

Jednovrstvé sádrové omítky jsou tedy určeny pro omítání zdiva z běžných zdicích materiálů (např. plné cihly, bloky typu THERM) v tloušťkách přibližně 10 mm a tenkovrstvé omítky potom zejména pro přesné zdivo z pórobetonu či vápenopískových tvárnic, případně pro povrchovou úpravu betonových stěn a stropů, kde se aplikační tloušťka pohybuje již od 3 mm (optimální je přibližně 5 mm). Díky svojí zrnitosti je možné omítky upravovat filcováním (úprava pomocí pěnového hladítka), jemnější varianty do 0,7 mm zrnitosti dokonce gletováním (vyhlazením gletovacím hladítkem).

Takto upravený podklad je potom připraven pro vymalování různými malířskými technikami, tapetování či další dekoraci. Omítky zpravidla neabsorbují barvu ani nevyžadují další následné nátěry, a proto není nutné tak často malovat.

Sádrová stěrka – hladká povrchová úprava
Speciálním materiálem pro aplikaci v extra tenkých vrstvách jsou sádrové stěrky. Jedná se o tenkovrstvý materiál používaný jako svrchní vrstva omítky, kterou se zajistí její dokonale hladký a jemný povrch připravený k další aplikaci maleb, nátěrů či tapet. Slouží ke snadnému stěrkování hladkých betonových panelů, omítek a podobně. Je určena také pro úpravy povrchů podkladů, jako jsou štukové, jednovrstvé nebo jemné omítky a beton. Stěrkou lze také nahradit jemnou vnitřní omítku ve vícevrstvém omítkovém systému a docílit tak dokonale hladkého povrchu. Stručně řečeno, stěrku lze použít v případě požadavku na hladký povrch všude tam, kde není možné z dispozičních, technických či jiných důvodů použít jednovrstvé či tenkovrstvé sádrové omítky.

Nanášení stěrky se doporučuje v tloušťce pouze několik milimetrů, čemuž odpovídá i velmi jemná zrnitost pohybující se okolo 0,2 milimetru, jde tedy o velice jemný materiál. Další vlastnosti i výhody stěrky jsou stejné jako u sádrových omítek.
-->-->
Rozfilcování hladítkem Úprava gletováním
Úprava při výměně okna Povrchová úprava omítky na stropě

Výhody sádrových produktů
Sádra jako pojivo je přírodní, ekologický a zdravotně nezávadný materiál. Na povrchu sádrových omítek se nedrží prach a jsou tak velmi vhodné pro alergiky.

K důležitým přednostem sádrových produktů patří jejich prodyšnost a schopnost absorbovat vlhkost a později ji opět uvolnit do prostoru. Zároveň dokážou díky svým akumulačním schopnostem udržet teplo a přirozeně tak zajistit příjemné klima v místnosti a rovnováhu teploty stěn a vnitřního prostoru.
V neposlední řadě je výhodou těchto omítek jejich cena. Použitím jednovrstvých sádrových produktů je možné v porovnání s klasickým vícevrstvým systémem (cementový postřik, jádrová omítka a vnitřní jemná omítka) uspořit až třetinu finančních nákladů na materiál i práci.

Každý stavebník, ať už odborník či laik, také oceňuje snadnou a rychlou aplikaci, dobré vysychání omítek i jejich výbornou přídržnost k podkladu. Díky vlastnostem sádrového pojiva omítky nepraskají ani ve větších tloušťkách. Lze je zpracovávat ručně nebo za pomoci strojního zařízení.

Další předností je možnost provádění jednoduchých neznatelných oprav v případě poškození. Jsou ideální pro povrchové úpravy ostění, například po výměně oken. Své uplatnění nacházejí také na plochách, u kterých je potřeba sjednotit povrch.

Nevýhody sádrových produktů
Díky hygroskopickým vlastnostem sádry (schopnost pohlcovat vlhkost z okolí) jsou všechny sádrové výrobky určeny pouze pro použití v interiéru. Nelze je použít v prostorách trvale zatěžovaných vlhkostí, jako jsou například velké prádelny a kuchyně, vývařovny, veřejné lázně apod. Jejich použití v domácích koupelnách a kuchyních je však za dodržení určitých opatření možné. Pravidlem je, že sádru je nutné chránit před nadměrným přísunem vlhkosti. I z tohoto důvodu nelze sádrové omítky použít při sanaci vlhkého zdiva.
Sádrové produkty mají poněkud odlišný způsob nanášení a finalizace povrchu oproti klasickým omítkám a je tak nutné mít s jejich zpracováním zkušenosti.

Aplikace sádrových omítek
Nanášení a povrchová úprava omítek vyžadují zručnost a také určité zkušenosti. Celý postup má několik kroků, jejichž časový sled je dán zejména teplotou a vlhkostí prostředí. Omítky lze nanášet v podstatě na jakýkoliv podklad, ale podle savosti podkladu je nutné zvolit jeho vhodnou přípravu. Běžně savé podklady jako jsou plné cihly, pálené keramické bloky a podobně není nutné před omítáním upravovat.

Silně savé podklady jako pórobetonové zdivo je potřeba upravit systémovým penetračním nátěrem a u nesavých, například betonových podkladů je nutné použít vhodný kontaktní můstek.

Nerovnosti ve zdivu, hluboké spáry či místa, kde jsou ve zdivu vedeny instalace, je nutné předem zapravit sádrovou omítkou. Samotné nanášení omítky a dosažení poža­dované roviny se většinou provádí za pomo­cí omítníků, ale zkušené realizační firmy jsou schopné omítku nanést i bez nich. Povrch omítky se stáhne do roviny a nechá zavadnout. Omítky se po zavadnutí zvlhčí vodou a rozfilcují houbovým hladítkem. Po dalším zavadnutí je možné přikročit k povrchové úpravě omítky. Pokud zvolíme jemně struktu­rovaný povrch, potom se omítka tzv. zatočí filcovým hladítkem. V případě požadavku na hladký povrch se použije gletovací hladítko.

Užitečná školení
V poslední době nabízejí výrobci sádrových produktů také možnost zúčastnit se školení, kde mohou zájemci získat nejen informace o těchto výrobcích, ale také zajímavé zkušenosti díky praktické ukázce nanášení sádrové omítky.

TEXT: Ing. Martin Bureš
FOTO: archiv LB Cemix

Autor je vedoucí Útvaru produktového managementu společnnosti LB Cemix, s. r. o.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
tibor Szabó
Dobrý den, jestli je to možné, prosím o kontakt na firmu, která zhotoví stříkané sádrové omítky v novém domě v okr. Chomutov. Jedná se asi o 200 m2. Děkuji
Odpovědět | 17.08.2016, 04:15
Dobrý den, chci se zeptat, na kolik taková sádrová omítka vychází? Jsou tyto info cca odpovídající? http://www.strojniomitky.eu/strojni-omitky-cenik
Odpovědět | 01.09.2014, 10:01

Další z Jaga Media