asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Moderní malování

23.02.2012
Moderní aplikační technologie pro klasické i velkoplošné malování – airless šetří malířům námahu a nabízí jim kvalitní a profesionální výsledky. Portfolio značky PRIMALEX zahrnuje výrobky, které jsou pro tuto technologii vhodné a doporučované.
Malíř profesionál by měl provést malbu v požadované kvalitě co možná nejefektivněji, tedy především rychle a při vynaložení co nejmenší fyzické námahy. Také z tohoto důvodu je dříve běžné malování štětkou nyní z velké části nahrazováno válečkem a o slovo se hlásí moderní způsoby aplikace, mezi kterými se stává stále oblíbenější také malování formou vysokotlakého stříkání.

Díky své vysoké produktivitě a zachování kvalitního výsledku se hodí nejen pro velkoplošné zakázky.


Technologie airless
Technologie airless je tzv. bezvzduchové stříkání. Znamená to, že se pracuje bez použití kompresoru (bez vzduchu).

Do nádoby s malířským nátěrem je ponořen sací koš přístroje. Výkonné čerpadlo za využití tlaku až 200 MPa (podle typu přístroje) tlačí malířský nátěr rovnou hadicí k pistoli. Odpadá nastavování správného poměru vzduchu a malby, což přinášelo komplikace. Potřeba je seřídit správný tlak, který je velice důležitý, protože při nízkém nebo naopak vysokém tlaku mohou vznikat defekty projevující se zejména v nerovnoměrné struktuře aplikované vrstvy nátěru na stěně (shluky, stékání nebo větší a menší částice), vytváření viditelných okrajů „linek“, které při překrývání zůstávají viditelné.

Dále je nutné vybrat vhodný typ trysky pro aplikaci. Nátěrovou hmotu je potřeba dobře rozmíchat, případně zředit na optimální hustotu pro stříkání.

Pomocí airless technologií se již v praxi běžně stříkají laky a lazury na okna, dveře, krycí barvy, a to jak rozpouštědlové, tak vodouředitelné.

Malířské nátěry PRIMALEX pro airless technologii
Potřebám profesionálních malířů a trendům v oblasti aplikace nátěrových hmot vychází vstříc i PRIMALEX, který nabízí ve svém portfoliu výrobky vhodné a doporučované pro oblast aplikace nátěrových hmot airless technikou.

Úzce spolupracuje s dodavateli airless zařízení, což přináší optimalizaci obou produktů a dosahování kvalitnějších výsledků.

Spolupráce s Graco
Na základě těchto aktivit vznikla na počátku letošního roku partnerská dohoda se společností Graco, jedním z předních dodavatelů airless technologií.

Spolupráce spočívá ve využívání těchto zařízení pro aplikaci nátěrových hmot značky PRIMALEX v interiérech i exteriérech. Po úspěšném otestování a vyladění proběhla série prezentačních školení po celé České republice, jejímž smyslem bylo představit možnosti a výhody této aplikace.

Testování a výsledky
V průběhu roku 2011 proběhlo ve výrobním závodě PRIMALEX v Břasích rozšířené odborné technické testování. Na nejfrekventovanějších typech podkladů byly při různých nastaveních airless zařízení odzkoušeny nejen vybrané výrobky PRIMALEX, ale i výrobky dalších značek.

Intenzivní práce odborníků přinesla zajímavé výsledky, které jsou spolu se zkušenostmi a poznatky profesionálních malířů doporučovány při používání airless technologie v praxi.

Bylo zjištěno, že vysokotlaká stříkací zařízení airless jsou všeobecně vhodnější pro aplikace nátěrových hmot s vyšším obsahem disperzí, tzn. pro interiérové omyvatelné malby, které jsou odolné proti mytí a drhnutí (například PRIMALEX PROCOLOR IM2), a malby fasádní (například PRIMALEX PROCOLOR FM1 nebo PRIMALEX PROFITECH EXTERIÉR).

U těchto maleb je dosahováno vysoké produktivity a kvality konečného povrchu, který je homogenní a hladký bez viditelné struktury (zejména u sádrokartonových nebo sádrových omítek) a bez defektů způsobených aplikační technikou (např. rozprach nebo nestejnoměrnost nástřiku). Tyto kvalitní produkty zároveň nevyžadují ani vysoké tlaky (postačuje 110 až 130 MPa), a šetří tak stříkací zařízení a jejich trysky.

Konečná úprava struktury povrchu válečkem
Stříkání je v některých případech doplňováno konečnou úpravou struktury povrchu válečkem. Tato metoda je vhodná pro hrubé povrchy (zvláště fasád), kde je rovnoměrným nanesením fasádní barvy o požadované tloušťce zajištěna ochrana stavebního díla. Povrch má navíc zajímavý dekorativní vzhled.

Kvalita nátěrových hmot
Aplikace stříkáním airless je vyžadována a častěji používána pro nátěrové hmoty, které jsou cenově příznivější (obsahují menší množství disperzí, kvalitních plniv a pigmentů). Platí to zejména u velkoplošných zakázek, kde hraje celková cena zakázky velkou roli. Tyto levnější hmoty jsou ale bohužel pro tuto aplikaci méně vhodné.

Aby bylo dosaženo rovnoměrného homogenního nástřiku těchto levnějších nátěrových hmot, je zpravidla zapotřebí zvolit vyšší tlak (tj. více než 160 MPa), který ale více namáhá přístroje a dochází k většímu rozprachu nátěrové hmoty.

Dalším negativem je náchylnost konečného vyleštěného matného povrchu na otěr. Na tento nežádoucí jev bylo poukazováno při dokončovacích pracích developerských projektů, kde byly na stěnách v ostrém úhlu proti světlu patrné stopy po nešetrném zacházení s povrchem.

K potlačení tohoto negativního jevu byl v laboratořích PRIMALEX kladen důraz na vývoj nátěrových hmot do interiéru, vhodných i pro aplikaci airless. Zkušenosti z jejich vývoje jsou dále uplatňovány i pro běžné nátěrové hmoty, jako je například PRIMALEX PROFITECH ARTIC na českém a PRIMALEX PROJEKT na slovenském trhu. Stejně tak byly získané poznatky zúročeny i při vývoji nové řady PRIMALEX PLUS.

Podzimní řada školení (tzv. Graco tour) byla určena především sítím prodejen Dům barev a přinesla informace týkající se vhodného výběru typu stroje pro airless technologii a vhodné manipulace s ním. Upozornila i na vhodnost jednotlivých nátěrových hmot a informovala o tom, kde je možné zakoupit produkty PRIMALEX doporučované pro airless aplikaci a pronajmout si airless zařízení.

Upraveno podle článku Ing. Ludka Fichtla, produkt managera značky PRIMALEX.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media