asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Fasádní barvy a omítkoviny

03.12.2010
Třešničkou při stavbě budovy je úprava její fasády. To chápali již naši předci, jejichž umění udělat kvalitní, trvanlivou a pohlednou fasádu obdivujeme dodnes. Ač jsou naše možnosti v dnešní době podstatně větší a materiály propracovanější, starým mistrům leckdy konkurovat nedokážeme.
V 18. století se po předání zednického díla prováděl barevný nátěr fasády, který tenkrát prováděli mistři dynchéři, předchůdci dnešních malířů a natěračů. Měli svá tajemství, která si předávali z generace na generaci, a každý mistr dynchér měl vlastní návod na vytvoření kvalitního a trvanlivého díla. K nátěrům se používalo vápenné mléko, pigmenty, případně mléko odstředěné (zbavené smetany). Použití mléka spolu s hydroxidem vápenatým vytvořilo nerozpustný kaseinát vápenatý, který byl trvanlivou složku fasád. Později se používaly i další příměsi – vejce, lůj, lněný olej, fermež, potaš, pemza, drcený kámen, živec, zinková běloba, kryolit a draselné sklo.

Vizuální znečištění stavby

Stejně jako kdysi také dnes dokáže fasáda podtrhnout krásu stavby a její výborné provedení může částečně vyvážit drobné nedostatky, například nerovnosti. Nedostatky fasády způsobené špatně zvolenou barvou, neodborným zpracováním a použitím nekvalitních materiálů jsou označovány jako vizuální znečištění, které znehodnocuje výslednou podobu stavby. Nejedná se tedy pouze o problém světelných reklam a pestrých sytých odstínů na fasádě, ale i o problém kvality fasády. Vizuální znečištění hyzdí starobylá centra měst stejně jako půvabná zákoutí vesnické architektury. Dobře navržený dům, kterému opadává omítka, odlupuje se z něj barva, jemuž blednou barvy v pásech nebo který má přehnaně barevnou fasádu, bude vždy působit rozpačitě.

Vzorkovnice barev

Pokud se jedná o barevnou kompozici stavby a její přizpůsobení se vzhledu okolí, jsou k dispozici při výběru barvy fasády vzorkovnice barev a omítkovin. Náš trh je vzorkovnicemi malých i velkých rozsahů zcela zaplaven. Každý výrobce má své vlastní nebo využívá i mezinárodních vzorkovnic PANTONE, RAL a NCS.
Výrobci nabízejí také vzorkovnice vytvořené designery, které jsou většinou sladěné s již existujícími vzorkovnicemi – pro snadnější kombinaci jednotlivých odstínů. Výběr odstínu je velmi citlivá záležitost, měla by panovat shoda mezi architektem, investorem a stavebním úřadem.

Výběr materiálu
Stejně důležitý jako odstín barvy na fasádě je správný výběr materiálu, který zvolíme podle několika kritérií – druhu a umístnění stavby, podnebí a nároku na kvalitu. Například na starší dům s fasádní výzdobou, který stojí v centru města na frekventovaném místě, je lepší použít minerální omítkovou směs s malým zrnem a opatřit ji silikátovým nátěrem. Silikátový nátěr je kvalitní, dá vyniknout kráse fasádních prvků, je vhodný i na sanační omítky a dlouhá léta vydrží čistý a jasný. Dům u lesa opatříme silikonovým nátěrem, popřípadě kvalitnějším materiálem s tzv. samočisticím efektem, který si dokáže poradit s mechy, a jeho hladký povrch zaručí dlouhou životnost nátěru. Základem pro volbu správného materiálu je tedy znalost jeho vlastností.

Zjednodušeně lze říci, že povrchovou úpravu fasády můžeme provést:
a) minerální pytlovou směsí – fasádním štukem nebo ušlechtilou minerální omítkou a fasádní barvou,
b) pastózní omítkovou směsí, která se probarvuje, a to většinou přímo u prodejce. Sanační fasádní systémy pak tvoří samostatnou kapitolu. Vždy by měly být opatřeny kvalitní, maximálně paropropustnou, ale voděodpudivou barvou, což dnes splňují například kvalitní silikonové a silikátové barvy.

Tab.  Přehled druhů barev a jejich základní parametry
Minerální pytlové omítky
Minerální pytlové omítky jsou většinou složeny z vápenného hydrátu, bílého cementu, vápencového písku a různých dalších přísad (syntetických pryskyřic, barevných pigmentů, protiplísňových přísad). Mají difuzní odpor okolo 15 až 25 µ (difuzní odpor vyjadřuje odpor konstrukce nebo nátěru proti průniku vodních par; znamená to, že čím je číslo menší, tím je prostup par volnější). Jejich kvalita na našem trhu je různá, důležitý není jen správný výběr výrobce, ale i zpracovatele. Velice záleží také na prováděcí firmě, jaké má zkušenosti a jak dodržuje předepsané postupy výrobce.

Po použití minerálního štuku se provádí finální úprava fasádní barvou. Při nátěru fasádní barvou musí být provedena penetrace a minimálně dva plné nátěry. Penetrace u fasádní barvy musí vždy odpovídat zvolenému druhu fasádní barvy. Jednotlivé druhy penetračních prostředků nelze zaměnit, mohlo by to způsobit závažné technologické problémy (vznik skvrn, nepřilnutí barvy nebo loupání barvy) (tab.)

Fasádní barvy
Fasádní barvy rozdělujeme podle složení na silikátové, silikonové, akrylátové a vápenné.

Silikátové fasádní barvy
Pojivem silikátových fasádních barev je draselné vodní sklo. Matný silikátový nátěr zaručuje vysokou kvalitu a jeho maximální paropropustnost. Barvy jsou většinou hydrofobizované, takže mají dobrou odolnost proti srážkové vodě. Jsou velice vhodné na štukové fasády. Pro své specifické vlastnosti se výborně hodí i pro památkově chráněné objekty a vápenné omítky. Jejich aplikace vyžaduje jistou zkušenost a odpovědný přístup prováděcí firmy. Jsou choulostivé při aplikaci v nízkých teplotách a mají sklon k vytváření skvrn. Na druhou stranu, je-li dodržen postup provádění doporučený výrobcem, fasáda natřená silikátovou fasádní barvou vydrží v dobrém stavu mnoho let.

Silikonové fasádní barvy

Základem silikonových fasádních barev jsou kvalitní silikonové pryskyřice. Silikonové fasádní barvy jsou maximálně paropropustné a zároveň jsou hydrofobní, mají také vynikají odolnost vůči agresivním složkám v prostředí. Ekvivalentní tloušťka difuzního odporu sd se pohybuje okolo 0,1 m a nasákavost w24 je přibližně 0,1 kg/(m2 . h1/2).
Silikonový nátěr nabízí široké uplatnění. Používá se na sanační systémy. Je velice vhodný pro vlhká prostředí, protože je vysoce hydrofobní.

Akrylátové fasádní barvy
Jsou to v současnosti nejpoužívanější barvy a dalo by se říci, že téměř univerzální. Jsou složeny s disperzních akrylátů s různými příměsemi. Jejich difuzní odpor je od 30 do 75 µ, což není zrovna nejlepší parametr. Jsou ale stále nejuniverzálnější, používají se od úpravy betonu až po egalizaci starších zateplovacích systémů.

Na výběr jsou od nejlevnějších variant, které splňují jen základní požadavky spotřebitele, po kvalitní akryláty posílené siloxany a dalšími přísadami, které zvyšují jejich kvalitu, paropropustnost a hydrofobní účinky. Akrylátové fasádní barvy jsou velmi snadno zpracovatelné a lze je tónovat v nejširším výběru odstínů.
Mají široké využití na různé typy podkladů. Oblibu si vysloužily dobrým poměrem ceny a kvality.

Vápenné fasádní barvy
Při rekonstrukcích památkově chráněných objektů jsou dnes nejvíce využívány vápenné barvy. Používají se jako vápenné hydráty s obsahem draselného skla. Aplikují se zejména štětkou a k jejich přednostem patří maximální dezinfekční účinek.
Jsou vhodné na historické objekty, ale i na hospodářská stavení. Pozvolna je nahrazují barvy silikátové, které mají některé vlastnosti vápenných barev, ale jsou podstat­ně odolnější a jednodušší na zpracování.

Pastózní omítkoviny
Pastózní omítkoviny jsou tenkovrstvé omítkoviny distribuované v plastových kbelících a připravené k přímému použití. Jsou to směsi s obsahem mletého přírodního kamene různé zrnitosti, se škrábanou nebo zrnitou strukturou a s pojivy ze syntetické pryskyřice. Dají se probarvovat podle různých vzorkovnic, buď u výrobce, nebo přímo u prodejce, což zvyšuje jejich využívání. Pastózní omítkoviny se jednoduše dělí na akrylátové, silikátové a silikonové.

Nově se začaly používat silikonové omítky s přídatnými vlákny (uhlíkovými nebo skelnými), které splňují velmi náročná kritéria. Jsou pružné, takže dokáží eliminovat drobné (vlásečnicové) trhliny. Jejich hladký povrch (vytvořený nanotechnologií) udrží fasádu velmi dlouho čistou. Fotokatalická reakce napomáhá efektu tzv. samočištění. Silikonové omítky s přídatnými vlákny jsou maximálně hydrofobní, ale zároveň paropropustné.

Nejvíce se pastózní omítkoviny využívají na konečnou úpravu vnějších zateplovacích systémů. Pro svou snadnou aplikaci a konzistenci připravenou k okamžitému použití jsou v současnosti využívány také na nezateplené fasády.

K pastózním omítkám patří i penetrace pod omítky nebo spíše adhezní nátěrová hmota, která se probarvuje do odstínu fasádní omítkoviny a nanáší se jako základní nátěr fasády – nejlépe válečkem. Penetrace pod omítky obsahuje křemičitý písek a složky pryskyřic. Na hladké fasádě tvoří konstantní plochu, která omítkovinu udrží a nedovolí jí po hladkém povrchu fasády sklouznout.

K nejkvalitnějším omítkovinám se řadí, stej­ně jako u fasádních barev, omítky silikonové. Jsou paropropustné, hydrofobní a odolné proti povětrnostním vlivům. Struktura silikonových pryskyřic vytváří jemnější povrch fasády, proto se na ní hůře usazují nečistoty a mechy. Provedení omítkovin je buď zrno na zrno nebo rýhované. V nabídce výrobců jsou i různé velikosti zrn. V praxi platí, že čím je zrno větší, tím větší je spotřeba omítkovin a zároveň je i omítka náchylnější k zachytávání nečistot.

Pojivem silikátových omítkovin je, stejně jako u silikátových fasádních barev, draselné vodní sklo – proto mají velmi dlouhou životnost. Při jejich aplikaci je opět nutné bedlivě sledovat teploměr; vadí jim přílišné vedro nebo vlhko při aplikaci a následném zavadnutí.

Akrylátové omítky mají nejhorší vlastnosti, co se týká paropropustnosti, jejich difuzní odpor se blíží číslu 70 µ. I přes tyto hodnoty jsou ale stále nejprodávanější. Na kvalitně provedeném zateplovacím systému s fasádním polystyrenem je použití akrylátových omítkovin přijatelnou a finančně nejméně náročnou alternativou, nehledě na to, že jsou tyto omítkoviny tónovatelné do nejširší škály odstínů a cenově nejdostupnější. Na našem trhu jsou také nejdéle používané – již přes 20 let, proto jsou nejznámější.

Závěr
Zákazník má na našem trhu možnost vybrat si z nepřeberného množství výrobků, což není vždy jen výhodou. Nutná je ostražitost a důkladné studium technických parametrů jednotlivých výrobků. Nejosvědčenější jsou ale stále reference, jak na použitý materiál, tak na výběr zpracovatele.

Náš trh pomalu opouštějí nekvalitní řemeslníci a nekvalitní výrobky. Lidé si začínají čím dál více uvědomovat, že za kvalitu je nutné si připlatit. Ušetřit za provedení fasády pět tisíc korun a potom sledovat, jak se na fasádě objevují skvrny, jak bledne a opadává, se dnes již nikomu nevyplatí.


Kateřina Havlová
FOTO: archiv autorky

Autorka pracuje jako vedoucí prodejny Spectrum Franěk, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media