asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Cementové potěry

10.11.2011
Podlaha musí splňovat podmínku rovinnosti, čehož lze docílit pouze dodržením kritérií, která jsou kladena na realizaci jejích spodních vrstev. Jednou z osvědčených možností, jak docílit zcela rovného povrchu vhodného pro další pokládku, je použít cementové podlahové potěry.
Cementové podlahové potěry se díky svým parametrům umisťují i do venkovních prostor. Jejich nejvýraznější pozitivní vlastností je totiž schopnost rychle vysychat, čímž se také zcela odlišují například od litých směsí na bázi síranu vápenatého.

Dělení potěrů
Podle spojení s podkladem můžeme rozdělit cementové potěry na tři druhy. Ty se pak liší hlavně průzvučností. Takzvaný připojený potěr je v celé své ploše bezprostředně spojený s podkladem. Toto uspořádání vylučuje vzájemný vodorovný posun.

Oddělený potěr na separační vrstvě je oproti tomu oddělený od podkladu fólií. Je tedy umožněn jejich vzájemný posun. Oba dva druhy potěrů se využívají pro podlahy, na které není kladen nárok na zvýšenou neprůzvučnost.

Posledním typem potěru na bázi cementu je potěr plovoucí v celé ploše, který je od podkladu oddělený akustickou nebo tepelněizolační vrstvou zajišťující kročejovou i vzduchovou neprůzvučnost celé konstrukce.

cement,potěrVýroba cementových potěrů
Výhodou cementových potěrů jako podkladové vrstvy finální podlahové krytiny je, že se dají vyrábět v míchačce přímo na staveništi, a to obvykle z běžně dostupných surovin – cementu, vody a drobného kameniva frakce 0 až 4 mm.

Všechny potřebné suroviny se dají pohodlně nakoupit v běžných obchodních centrech se stavebními materiály. Musejí být vysoce kvalitní; nejspolehlivější metodou, jak sehnat opravdu jakostní zboží, je nakupovat u renomovaných výrobců a dbát na dodání dokumentů, které kvalitu produktu potvrzují. Tyto dokumenty si můžete klidně vyžádat. Je třeba klást důraz také na správné poměry konečného namíchání surovin do připravované směsi.

Použijí-li se již v základu nevhodné suroviny, pak je v kombinaci se špatným dávkováním záměsové vody nebo dalších přísad vysoce pravděpodobný vznik nejrůznějších poruch. Nevhodný objem vody při výrobě výrazně ovlivňuje chování potěru při zrání. Směsi s rozdílným obsahem vody mají odlišnou hustotu, pevnost i smršťování. Na rozhraní různě hutných záměsí pak často dochází ke vzniku prasklin.

Ceny cementových potěrů se v jednotlivých regionech liší, v závislosti na cenách vstupních materiálů. Za poslední tři roky se dá vysledovat spíše klesající tendence cen.
-->-->
Pytlované cementové směsi
Možnost individuálně si nakoupit jednotlivé suroviny a cementovou směs vlastnoručně vyrobit s sebou přináší úsporu peněz. Pokud ale chceme ušetřit i čas potřebný na její přípravu, můžeme si u výrobců suchých směsí zakoupit již smíchané pytlované potěry, které se na stavbě pouze naředí na požadovanou konzistenci a upraví na požadovanou zpracovatelnost. Odpadá tak shánění jednotlivých materiálů, nicméně požadavky na vybavení potřebné při realizaci cementových potěrů – míchačku, vodu a elektřinu – zůstávají stejné.

U již připravených směsí mají koneční zákazníci zaručenou kvalitu vstupních materiá­lů, ale konečná kvalita pytlovaného produktu zaručena být nemůže. V mnoha případech totiž na stavbách dochází k nadávkování ne­přiměřeného množství vody. Je tedy nutné dát pozor na objem přidané vody, o kterém je nejlepší se poradit s odborníkem.

Zákrok v podobě míchání potěru nebo ředění směsi se obejde bez jakýchkoli úřadů – pro tuto činnost není nutné mít speciální povolení. V každém případě však musíme počítat s důkladnou přípravou a se zabezpečením provozu míchačky. Důležité v rámci přípravy je sehnat proškolené pracovníky, kteří vědí, jak se chovat k materiálům. Materiály musíme rozhodně uskladnit na pevné ploše, aby nedošlo k jejich znečištění. U pojiva, kterým je v tomto případě cement, nesmí v žádném případě dojít k absorpci vlhkosti. Musíme mít také připravený podklad pro pokládku potěru. Na staveništi je také nezbytné zajistit dostatečný a stálý tlak vody v přívodní hadici nebo zřídit tlakovou nádobu (v případě, že chceme využít suché silové cementové potěry). Nezbytností je také již zmíněná přípojka na elektřinu, na vodu a z výbavy lze jmenovat například: kolečko, kýbl, u větších staveb také výtah nebo jeřáb pro dopravu materiálu, lopaty, strhávací latě a hladítka pro finální pokládku.

cement,potěr cement,potěr
cement,potěr cement,potěr

Transport hotového potěru
Hotový cementový potěr je nutné dopravit na místo pokládky. Možností je několik. Pokud máme dostatek času a síly nebo pracovníků, můžeme zvolit nejjednodušší způsob transportu – pomocí koleček.
Poněkud snazší, ale nákladnější způsob je přeprava přímo z výroben k tomu určených. Maximální vzdálenost místa přípravy, pokud potěr nemícháme přímo na stavbě, ale pokud si ho necháváme míchat dodavatelem, by měla být do padesáti kilometrů. Je totiž potřeba počítat s časovým limitem devadesáti minut, do kdy je potěr nutné zpracovat. Optimální časový interval od namíchání směsi po jeho pokládku je šedesát minut. Transport materiálu s sebou samozřejmě nese rizika. Po cestě bychom si měli dávat pozor, aby směs nebyla vystavena přímému slunci, dešti nebo mrazu.

Pokládka
Nejrizikovější částí komplexní práce s cementovými potěry je jejich transport z místa výroby na místo pokládky. Samotná ukládka zavlhlých cementových potěrů je pak zdlouhavá a poměrně náročná. Směs je nutné strhnout latí do požadované výšky podle předem připravených výšek. Pokud se nám to nepodaří, je nutné směs zagletovat. Jako výztuže je vhodné použít běžné kari sítě.

cement,postřik cement,potěr

Po pokládce
Zhruba čtyři týdny po pokládce cementového potěru bychom měli udržovat teplotu v prostoru pokládky větší než 5 °C. Jedině tak dosáhneme požadovaných vlastností, které deklarují výrobci. Měli bychom také pokládku chránit před průvanem a slunečním zářením, aby nedošlo k velkým objemovým změnám nebo vzniku smršťovacích trhlin. Těm můžeme zabránit také vhodnými dilatacemi.

Pokud k jejich vzniku přeci jen dojde, dá se problém napravit přesponkováním a zalitím speciální směsí, která je přímo určena k tomuto účelu.

Chůze po povrchu potěru není žádný problém již po 24 hodinách. Bát se nemusíme ani větší zátěže potěru.

cement,potěr cement,potěr

Nová generace potěrů
V současné době nastupuje na scénu nová generace cementových potěrů, takzvané lité cementové potěry. Oproti běžným cementovým potěrům, které se ve stavebnictví využívají odnepaměti, se vyznačují především jiným složením – přídavkem plastifikátorů. Jsou vyráběny v automatizovaných betonárnách, kde se vyrábějí pouze z vybraných surovin, jejichž kvalita je přísně sledována, a na stavbu je pak dodávána hotová směs.

Jejich použití s sebou přináší mnohé výhody. Doprava na stavbu je v jejich případě mnohem snadnější a rychlejší. Dají se čerpat hydraulickým čerpadlem do vzdálenosti 180 metrů a do výšky až 30 metrů rychlostí 14 m3 za hodinu. Odpadá tak například nutná blokace komunikačních cest na stavbě při přepravě běžných potěrů a navíc to s sebou přináší redukci stavebního personálu. Není ani potřeba zajišťovat výtah či jiná zařízení. Odpadají i starosti s provozem míchacích zařízení či s hledáním skladního prostoru.

Lité cementové potěry zvyšují i rychlost pokládky – až na 1 000 m2 za směnu. Ukládka je fyzicky nenáročným procesem, který může celý probíhat ve vzpřímené poloze. Vzhledem ke své výsledné pevnosti nevyžadují lité cementové potěry výztuhu. Navíc se po položení tyto cementové potěry dokonale zhutní a není nutné jejich další mechanické zpracování.

Nevýhodou litých cementových potěrů může být rozdílnost kvalit, jelikož každá be­tonárna nabízí svůj písek. Ač se kvalita písku kontroluje, není vyloučena malá odchylka.

Použití cementových potěrů
Cementové podlahové potěry jsou vhodné pro veškeré typy podlah, a to i ve vlhkých provozech. Díky použitému pojivu – cementu – jim trvalá vlhkost nevadí.

Pokud s potěry pracuje skutečný odborník, má jejich povrch požadovanou rovnost a vyhovuje pokládce finálních podlahových vrstev.

Potěry mají vysokou životnost, odolnost vůči ohni a jsou hygienicky nezávadné.

Kdo ví, možná, že po aktuálně módních litých směsích přijdou barevné potěry, které se místo použití jako podložní vrstvy budou vyjímat jako finální podlahová krytina.

TEXT: Milan Fenyk
FOTO: archiv CEMEX

Autor pracuje jako hlavní technolog pro beton a kamenivo ve společnosti CEMEX, která je předním světovým výrobcem betonu a kameniva.


Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media