asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Ekologicky odpovědné firmy se bez certifikátů neobejdou

18.07.2011
Oblast podpory ekologického nábytku a vybavení staveb, ve světě rozšířená a běžná praxe, nemá v České republice dlouhou tradici. Koncept udržitelné výroby je firmami stále vnímán spíše jako okrajová záležitost. Ať už jsou pro to důvody jakékoli, mezi výrobci interiérového vybavení a nábytku se dají ekologicky odpovědní producenti spočítat na prstech jedné ruky.
Rozumně nastavená politika udržitelného rozvoje s čitelnými pravidly pro zaměstnance, dodavatele i spotřebitele vypovídá o morálním závazku výrobce k životnímu prostředí, ale stejně tak může být přirozeným nástrojem pro zvyšování efektivity výroby a sladění všech vnitropodnikových procesů. Rozhodně i v této oblasti však platí, že ne každý dobrý úmysl má pozitivní efekt. Firmám střemhlavě zavádějícím ekologické postupy často chybí určitý nadhled a jejich představitelé nejsou ve své profesní zahleděnosti schopni rozpoznat skutečné ekologické dopady vlastní činnosti. Z naší více než dvacetileté zkušenosti s výrobou ekologických interiérů vyplývá, že zelená politika má smysl pouze tehdy, je-li na ni nahlíženo v komplexním řetězci dodavatel – zaměstnanec – zákazník. Jedině tak se ohleduplnost k prostředí může stát vžitou hodnotou, nikoli pouze zvnějšku vynucenou veličinou. Jako pouhý obchodní argument ekologická koncepce neobstojí.

Ekologie versus cena
Zájem o obnovitelné zdroje neustále stoupá. Ekologický boom se plně projevuje v oblasti designu, architektury nebo užitého umění. Používání přírodních materiá­lů je na druhou stranu vykoupeno vyšší výrobní cenou produktu, která souvisí i se složitějšími zpracovatelskými technologiemi. Zatímco například u designového nábytku můžeme předpokládat, že otázka ceny nebude hrát při koupi rozhodující roli, v případě kancelářského nábytku a interiérového vybavení to tak úplně neplatí. 

Lze tedy vůbec skloubit požadavky zákazníka na co nejnižší možnou cenu s ekologickou výrobou? Odpovědí na tuto otázku se dostáváme opět na začátek. Pokud je ekologická firemní politika dostatečně silná a propracovaná, pak je edukace zákazníka zahrnuta do jejích cílů. Cílem je dosáhnout toho, aby klient dokázal vnímat kvalitu nejen skrze materiál, cenu nebo obaly, ale také prostřednictvím ekologické stopy výrobku – čím menší ekologická stopa, tím vyšší kvalita.


Certifikace a audity jako nástroje ke zvýšení efektivity
Sladit veškeré výrobní procesy tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí a nebyly v celkovém smyslu kontraproduktivní, není jednoduché. Ze zkušenosti víme, že rozumným kompromisem mezi ekologicky udržitelnou výrobou a výrobou jako takovou je systém postupných certifikací a z toho vyplývajících ekologických auditů. Klíčovým momentem je výběr certifikačního rámce a následná příprava na certifikaci. Bohužel u nás stále existují firmy, které na certifikát nahlížejí pouze jako na papír, který jim pomůže získat nějakou konkurenční výhodu. V tom případě si vybírají cestu nejmenší možné bolesti a podstupují méně náročné certifikace. Nebo, a to je možná ještě horší, přistoupí pouze k dílčím certifikacím procesů, kterými hravě projdou.

Ideální je přitom vybrat takové certifikační systémy, které firmu mohou posunout dál. Samozřejmostí pro výrobce interiérového vybavení je norma ISO14001, ale vyplatí se podívat i dále. Například ve firmě TECHO je směrodatný trh ve Spojeném království, kde realizuje velké procento zakázek a kde je obecné povědomí o firemní ekologické odpovědnosti na vyšší úrovni než třeba u nás a na Slovensku. Tamní certifikace FISP a ESP, které vydává Anglická nábytkářská asociace, patří k nejlepším certifikačním systémům vůbec. Zdlouhavá a administrativně náročná procedura, spojená se získáním FISP/ESP certifikace, má své opodstatnění. Přísné podmínky a kontrola certifikačního procesu nepřipustí jakékoli kompromisy a donutí vás podstoupit i na první pohled nevýznamné analýzy. Jen takový typ certifikace, který vysvlékne společnost takříkajíc do naha, má smysl. Výsledky auditů jsou cenným zdrojem informací – například o potenciálních úsporách materiálů nebo energetických tocích ve firmě. Čas, který strávíte přípravou firmy na certifikaci FISP/ESP, se v tomto případě vrací téměř okamžitě. Držitelé FISP/ESP totiž při výběrových řízeních ve Spojeném království nemusejí vyplňovat do přílohy k tendru asi 80 % dotazníků.

K dalším z řady náročných zahraničních certifikací patří systém EPD, který monitoruje ekologickou stopu každého produktu. Jako jedna z mála firem ve střední Evropě jsme si nechali jako podklad k EPD certifikaci zpracovat kompletní analýzu materiálových a energetických toků, přeměřených na jeden konkrétní výrobek, a to na celý náš sortiment. V analýzách se sleduje řada faktorů, přičemž mezi nejvíce sledované patří uhlíková stopa produktu. Pracuje se ­ovšem například i s úniky skleníkových plynů do ovzduší nebo se spotřebou obalových materiálů během výroby jednoho produktu. Cílem je rozpracovat všechny vlivy, které hrají při výrobě určitého produktu nějakou roli. Výsledkem je obrovské množství informací, které mohou po vyhodnocení podnítit firmu k novým nápadům v oblasti ekologické a efektivní výroby. Výhodou EPD analýzy je, že takto shromážděná data lze snadno postoupit dál. Obchodním partnerům (developerům), kteří by chtěli certifikovat celou budovu, pak lze nabídnout ucelený datový paket o dodávaném nábytku a významně jim tak ušetřit práci.


Přidaná hodnota auditorů
Certifikace podle některých zahraničních systémů není možné získat v České republice a je pro ně nutný dohled třetí osoby – v tomto případě kvalifikovaného auditora. Ten dozoruje přípravné řízení a přebírá dohled nad všemi výstupy, které z takového řízení vzejdou. Nezřídka se stává, že samotný auditor přijde s novými nápady, jak dosáhnout kýženého efektu. Konkrétně může jít například o dodatečné zateplení budov či jejich částí, o využití volné plochy k rozmístění solárních monočlánků, o instalaci automatického vypínání nebo obměnu vozového parku. U nás jsme na základě poznatků z přípravných analýz například vyměnili rekuperační jednotku ve výrobní hale za výkonnější nebo jsme na její střeše instalovali solární panely. 

Závěrem
Klíčový moment z hlediska významu certifikace je z výše uvedeného jasný. Je jím fáze přípravného řízení, ve kterém provedete analýzu s vyhodnocením efektivity jednotlivých procesů. Výstupem z certifikací jsou změny usilující o zlepšení nejen životního, ale i místního pracovního prostředí pro zaměstnance a celkově firemní kultury jako takové.

TEXT: Roman Škába
FOTO: archiv TECHO

Autor je manažer pro jakost ve společnosti TECHO, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media