asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

STEELCRETE – objekt bez trhlin?

05.12.2011
Základem dobrého a kvalitního bydlení je kompaktní únosný základ domu, který je možné zajistit v případě použití betonu STEELCRETE – drátkobetonu se zaručenými mechanickými vlastnostmi obsahujícímu rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna, tj. výztuž. Je to kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb (například základových desek), kde nahrazuje zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, zejména pak v oblastech zvýšeného namáhání.
Vláknobetony jsou stavebním materiálem již dlouhodobě používaným pro zhotovování betonových stavebních konstrukcí. Vlákna zlepšují různé mechanické vlastnosti betonu, například pevnost betonu v tahu, odolnost proti obrusu, nebo naopak snižují rozvoj trhlin v betonu při procesu jeho tvrdnutí a snižují i šířku trhlin ve ztvrdlém betonu. STEELCRETE je novým druhem drátkobetonu, jehož mechanické vlastnosti jsou předem testovány podle standardizovaných zkušebních postupů a výrobce (členové skupiny Českomoravský beton) je garantuje jako součást dodávky.

STEELCRETE je homogenní materiál, a proto se díky jeho použitím snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Dále zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech.

   
Steelcrete – detail čerstvého betonu Připravená betonáž základové desky

Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže přímo z autodomíchávače se zrychlí postup výstavby, a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby.

STEELCRETE je drátkobeton, který splňuje veškeré požadavky na beton podle ČSN EN 206-1, a navíc splňuje požadavky podnikové normy vydané Českomoravským betonem, a. s. – PN ČMB 01-2008, na kterou bylo vydáno stavebně technické osvědčení STO 060-028542.

   

STEELCRETE se vyrábí v centrálních betonárnách za nepřetržité kontroly výrobního procesu. Na stavbu je dodáván autodomíchávači a do konstrukce je ukládán přímo nebo pomocí čerpadel nebo jeřábem a bádiemi. Zhutňování se provádí jako u obyčejného betonu.

   
Příprava základové desky k betonáži Steelcrete realizace základové desky

 
STEELCRETE je s výhodou používán také při výstavbě rodinných domů pro konstrukce základových desek, kde může zcela nahradit klasickou výztuž, a také do objektů s vysokým nárokem zatížení na metr čtvereční. Množství drátku na metr krychlový betonové směsi STEELCRETE se stanoví podle požadovaného zatížení. V kombinaci s klasickou výztuží je vhodný pro provádění stěn podzemních podlaží budov, například sklepů (zde při použití technologie bílé vany, kdy přispěje k redukci klasické výztuže a redukuje šířku možných trhlin v konstrukci, čímž se dosáhne vodotěsnosti konstrukce). V kombinaci s klasickou výztuží je vhodný i pro další stavební konstrukce (stěny, stropy, sloupy), které vyžadují vyšší stupeň vyztužení, použití pouze betonářské výztuže by totiž způsobilo problémy při betonování průřezu a detailů.

STEELCRETE, jak už bylo uvedeno výše, je vhodný mimo jiné pro základové desky bez použití klasické výztuže. Příprava základové desky k betonáži je stejná jako při použití klasické betonové směsi a ocelové výztuže. Minimální doporučená tloušťka nanesené betonové směsi STEELCRETE je 15 cm.

 Steelcrete - srovnání základové desky do roviny

Po uložení STEELCRETE na základovou desku lze hladinu směsi jednoduše rozvlnit, a tím dojde k rozlití povrchu. Perfektní konzistenci a dobrou stabilitu s vysokým nárokem na rozlití dosáhneme  kvalitními příměsemi. Použití betonu s rozptýlenou výztuží STEELCRETE se stále více prosazuje na stavbách, kde je kladen důraz na hospodárnost, rychlost a preciznost.

Více informací a kontakty pro dotazy naleznete na produktovém webu skupiny Českomoravský beton www.lite-smesi.cz.


-->-->

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media