asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Připravte svůj domov na budoucnost

12.10.2010
Okno je vznešeným prvkem domu, který propojuje interiér s okolní přírodou, vymezuje i otevírá daný prostor, rozšiřuje ho i ohraničuje. Především pak vpouští do budov světlo, a tak příznivě ovlivňuje náladu jejich uživatelů. Na druhou stranu je namístě si říci, že každá stavba spotřebovává na svůj provoz určité, často nemalé, množství energie na vytápění a jsou to právě okna, která mají výrazný vliv na konečný stav energetické bilance domu. Vytápění a klimatizace nesou zodpovědnost za 70 % energetické spotřeby budov. Stavební sektor proto hraje důležitou roli v procesu energetické hospodárnosti.
Důmyslné řešení: izolační trojskla
Společnost AGC Glass Europe staví na své odborné kvalifikaci v oblasti vysoce účinných skel a vyvinula sklo s povlakem, které ušetří až 10 % z roční spotřeby energie v rezidenční výstavbě. Jedná se o nákladově efektivní řešení, do kterého se určitě vyplatí investovat.

Již dávno pryč jsou doby, kdy se v souvislosti s tepelnou izolací mluvilo pouze o izolačním dvojskle. V současnosti se pro snížení spotřeby energie na vytápění budov začínají ve velké míře prosazovat izolační trojskla. Ano, právě jedna tabule skla navíc dokáže snížit hodnotu Ug až na 0,5 W/(m2 . K)!

Thermobel TRI© – Tepelné zisky ze slunce
Thermobel TRI© (izolační trojsklo s použitím nízkoemisních skel Planibel TRI) je nový typ trojskla speciálně vyvinutý společností AGC Glass Europe. Izolační trojsklo Thermobel TRI© vytváří v domě optimální životní klima a pomáhá snižovat spotřebu energie. Speciálně navržený nízkoemisní povlak minimalizuje tepelnou ztrátu díky velmi nízké hodnotě U1.

Co je nejdůležitější – vysoká hodnota solárního faktoru2  umožňuje využití tepelných zisků ze slunce jako přírodního zdroje energie, a vede tak k nejvyšším úsporám energie ve srovnání s podobnými dostupnými výrobky. To činí z izolačního trojskla Thermobel TRI© optimální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Díky svým vlastnostem splňuje izolační trojsklo Thermobel TRI© kritéria pro pasivní domy, jelikož hodnota Ug = 0,7 W/(m2 . K) (požadavek pro pasivní dům Ug = 0,8 W/(m2K)) a solární faktor 60 % (minimální požadavek je 50 %) (obr. 1). Díky svým výjimečným energeticky úsporným vlastnostem otevírá izolační trojsklo Thermobel TRI© nové dveře do kategorie nízkoenergetických a pasivních domů: dveře k trvale udržitelnému rozvoji.
1
Součinitel prostupu tepla U: množství tepla přenášeného (ve Wattech) přes plochu 1 m2 skla, které způsobí rozdíl 1 stupně Kelvina mezi interiérem a exteriérem budovy.

2
Solární faktor: procentuální podíl celkové energie, tj. tepla, která projde sklem.

Není to reklama, je to skutečnost!

Studie institutu ift Rosenheim (pokrývající 3 regiony reprezentující klimatické podmínky Německa) jasně ukázala výhody, jaké má používání izolačního trojskla Thermobel TRI©:
  • V novostavbě umožňuje ušetřit až 1 500 kWh za rok ve srovnání se standardním izolačním trojsklem
  • V případě renovace, pokud izolační trojsklo Thermobel TRI© nahradí izolační dvojsklo s klasickými čirými skly, mohou úspory energie dosáhnout až 5 000 kWh za rok. Více informací o studii na www.agc-tri.com nebo na www.YourGlass.com.


Dalším důkazem o hospodárnosti izolačních trojskel s Planibelem TRI je certifikát od německého Institutu pro pasivní domu v Darmstadtu. Podle tohoto certifikátu splňují tato izolační skla veškeré technické požadavky na použití v pasivních domech, jak je uvedeno výše.


 
Tab. 1 Vlastnosti izolačních skel od AGC Glass Europe.

Pro lepší náhled na obrázek klikněte

V případě použití izolačního trojskla Thermobel TRI© tedy pomáháte planetě a zároveň uspoříte energii a peníze!

Pokud vás výrobek společnosti AGC Glass Europe zaujal, více informací najdete na www.YourGlass.com nebo speciálních webových stánkách www.agc-tri.com.

-->-->


Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media