asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Izolační zasklení pro administrativní budovy

13.06.2011
V posledním desetiletí přibylo ve městech mnoho budov určených k pronájmu kancelářských prostorů. Na fasádách těchto objektů převládá sklo – mimo jiné i od společnosti AGC Glass Europe. Toto sklo může být čiré (Planibel Clear), reflexní (Stopsol), probarvené ve hmotě (Planibel Coloured), s nízkoemisivním pokovením a protisluneční ochranou (Stopray). Prosklená fasáda není jen současným módním trendem, ale i zabezpečením dokonalého osvětlení pracovního prostoru.

Když se v dávné minulosti začalo sklo používat jako výplň stavebního otvoru, jeho hlavní funkcí bylo osvětlit vnitřní prostor budovy a chránit ho před větrem, deštěm a sněhem. V současné době se vzhledem k technologickému pokroku společnosti a díky estetické dokonalosti povrchu sklo používá už i do neprůhledných částí fasády. V interiéru pak nahrazuje klasické dělicí příčky, obklad stěn, zábradlí, podlahy, nosníky atd. Pokud sklo tvoří průhlednou část obvodového pláště, v našich klimatických podmínkách je téměř vždy součástí izolačního skla, které nás může chránit před chladem, teplem, větrem, hlukem, ohněm a útokem.

Současná doba změnila ekologické myšlení obyvatel naší planety pozitivním směrem. Vzhledem ke snaze šetřit energií roste poptávka nejen po izolačních dvojsklech, ale i izolačních trojsklech.

Hodnota součinitele prostupu tepla Ug izolačních dvojskel se v současné době dostala až na hodnotu 0,9 W/(m2 . K). Společnost AGC Glass Europe nabízí právě tato skla ze škály selektivních skel Stopray. Takto nízké hodnoty Ug je dosaženo kombinací skla s měkkým povlakem (skla ze škály Stopray s hodnotou Ug = 1.0 W/(m2 . K)) a skla s pyrolytickým povlakem Planibel G fasT. Meziskelní dutina je plněna standardním izolačním plynem argonem. Toto složení poskytuje vysokou úroveň tepelné izolace a velice dobrý solární faktor. Přínosem je tedy větší úspora energie jak v zimě (díky nejnižší hodnotě Ug na trhu), tak v létě (nižší solární faktor). Jinými slovy, tato inovace vám umožní významné úspory i větší pohodlí v interiéru po celý rok. Prakticky lze říci, že sklo šetří vaše finance a také životní prostředí.*

V případě izolačních trojskel se hodnota Ug pohybuje v rozmezí od 0,9 do 0,5 W/(m2 . K), standardně pak 0,6 W/(m2 . K). Jak již samotný název prozrazuje, izolační trojsklo se skládá ze tří skel spojených na okraji dvěma distančními rámečky a tmely. Vnější tabule skla mívají na svém povrchu otočeném směrem do dutiny tenkou vrstvu oxidů kovů, kterou nazýváme nízkoemisivní pokovení, kdy se může jednat o povlak Planibel TopN+ nebo například o Planibel TRI. V prostorech mezi skly je hermeticky uzavřený vzácný plyn – argon nebo krypton. Schematický řez izolačním trojsklem s popisem jednotlivých částí je na obrázku.

Další způsob, jak administrativní budovy zefektivnit z tepelnětechnického hlediska, je vybudovat dvojitou fasádu, která – je-li správně technicky provedena – omezí tepelné ztráty v zimě, sníží solární zisky v létě a vytvoří příjemné prostředí v interiéru.

Ať už je fasáda objektu vytvořena izolačním dvojsklem, trojsklem nebo dvojitým pláštěm, použití skla s protisluneční ochranou je nezbytné. Při snaze o správný technický návrh prosklení administrativní budovy je důležité myslet kromě tepelnětechnických parametrů i na:
  • správný statický návrh s ohledem na konkrétní zatížení (vítr, sníh atd.), rozměry a způsob kotvení skla,
  • dostatečné osvětlení,
  • vzduchovou neprůzvučnost,
  • ochranu před zraněním, násilným vniknutím, případně výbuchem a střelami,
  • požární odolnost,
  • estetické požadavky.

V některých případech je nezbytné zvážit použití tepelně tvrzeného, tepelně zpevněného a vrstveného bezpečnostního skla. Pro dosažení efektivního řešení z hlediska kvality a ceny je výhodné požádat o podporu technické poradce naší společnosti AGC Glass Europe na e-mailové adrese ibp@eu.agc.com.

Více informací o široké škále produktů společnosti AGC Glass Europe naleznete na www.YourGlass.com.

*AGC Glass Europe, přední evropský výrobce skla, se řídí filozofií Cradle-to-Cradle (neboli od počátku k počátku).
V roce 2010 dostala společnost AGC za své výrobky z plochého skla a skel s měkkým povlakem certifikát v rámci programu Cradle-to-Cradle od nezávislé organizace MBDC. Cradle to Cradle (C2C) je striktní program organizace MBDC posuzující celkovou náročnost výrobků na životní prostředí, tj. po celou dobu jejich životnosti. Cílem tohoto inovativního přístupu je udílet certifikáty výrobkům společností s nejekologičtějšími výrobními metodami a produkty.

To znamená posuzování vlastností výrobků z hlediska trvale udržitelného rozvoje, od první fáze jejich výroby až po likvidaci konečných produktů. Tento program je zaměřen nejen na hodnocení kvality výrobků, ale také na měření jejich kladného vlivu na ekologickou rovnováhu. Jinými slovy, úkolem zde je brát si při výrobě příklad z principů přírody. To je skutečná nová průmyslová revoluce! Přijetím filozofie a etiky C2C se společnost AGC stala na tomto poli ve sklářském průmyslu lídrem. Skupina AGC je skutečným průkopníkem v zavádění přísných ekologických cílů do svých výrobních postupů a konečných výrobků.


-->-->

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media