Obr. 3 Průběh deformací v celé posuzované konstrukci Zdroj: INSET