Obr. 2 Odstup paty vnitřní výsypky od těžené uhelné sloje
Obr. 2 Odstup paty vnitřní výsypky od těžené uhelné sloje Zdroj: INSET