Jádrový předvrt z čelby v místě tektonicky porušených zón