Nosná konstrukce byla volena především jako odolná ve všech směrech. Tuto myšlenku naplnil nejlépe uzavřený páteřní nosník kruhového průřezu, trubka.
Nosná konstrukce byla volena především jako odolná ve všech směrech. Tuto myšlenku naplnil nejlépe uzavřený páteřní nosník kruhového průřezu, trubka. Zdroj: VALBEK