Navržená je dřevěná mostovka.
Navržená je dřevěná mostovka. Zdroj: VALBEK