Obr. 6 Výřez z prováděcího plánu Vodováhy, pole 1–4, situace
Obr. 6 Výřez z prováděcího plánu Vodováhy, pole 1–4, situace