Obr. 8 Vizualizace celé oblasti staveniště, včetně přiblížení
Obr. 8 Vizualizace celé oblasti staveniště, včetně přiblížení