Back to the article Projekt metra z pohledu městotvorného významu
Zdroj: prof. Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc.

02 Tramvaje vyžadují zásobování elektřinou podél své trasy a soupravy jsou během cesty na křižovatkách v konfliktu se všemi účastníky dopravy.