Back to the article Pardubický uzel 3 / 7
Source: Tomáš Kubelka

Koncept návrhu vychází z funkcionalistického tvarosloví nádražní budovy.