Obr. 4 Příčný řez červeně – kolej s Y-pražci, modře – kolej s příčnými betonovými pražci