1 / 7
Obr. 6 Rozvaděč s pochozí plošinou Zdroj: INSET