Obr. 5 Pro statickou zatěžovací zkoušku bylo při jednotlivých zatěžovacích stavech využito šest až šestnáct nákladních čtyřnápravových vozidel s hmotností 32 t. Zdroj: INSET