Obr. 2 Pohledová fotografie na zkoumaný objekt Zdroj: INSET