Obr. 6 Vyhodnocení pojezdu vozidel ve středu pole 7 – řez 72 (střed pole P7-P8), porovnání mezi výsledky výpočetní simulace a měřením Zdroj: INSET