Obr. 3 Příčný řez zavěšenou částí mostu Zdroj: INSET