Základní škola Gulliver je ukázkovým příkladem dobře navržené vzdělávací instituce, která spojuje vysokou architektonickou hodnotu, zaměření na potřeby žáků a použití kvalitních stavebních materiálů. Zdroj: STO