23 Širší nezatmelená spára nad dodatečně vloženým přířezem mezi francouzskými okny