15 Zasouvání úlomku z minerální vlny do spáry mezi okenním rámem a navazující plochou tepelného izolantu