01a Plísňové skvrny v označené části v místě hmoždinky