1 / 8
Podlaha horního patra na jedné straně vystupuje z objektu a tvoří zastřešení parkovacího místa