asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Trámové stropy

25.01.2010

Úlohou stropních konstrukcí je rozdělení budovy po výšce. Svými nosnými prvky by měly přenášet převážně svislé zatížení od vlastní tíhy konstrukce, nenosných příček, zařízení a osob, případně mimořádné zatížení. Kromě toho by měly splňovat požadavek požární odolnosti, akustické a tepelné izolace.

Nosnou funkci trámových stropů plní stropní trámy (tzv. stropnice), pravidelně rozmístěné v osové vzdálenosti 0,9 až 1,2 m. V případě nepravidelného půdory­su se rozmisťují vějířovitě. Průřez strop­nic – šířka b = 80 až 200 mm, výška h = 120 až 300 mm – je daný rozpětím stropu a jeho zatížením. Výška profilu se vypočítá přibližně podle empirického vztahu h = 20 . l + 180 (mm), kde l je rozpětí v metrech.

Poměr výšky stropnice k šířce bývá od 7/5 do 2. U velkých rozpětí a namáhání je možné spřáhnout dva i více průřezů na výšku prostřednictvím svorníků a hmoždíků. V současnosti se však výhodně používají i profily z lepeného lamelového dřeva.

Délka uložení stropnic na nosnou stěnu se volí od 150 do 200 mm. Kvůli ochraně před vlhkostí a následným bio­poškozením se zhlaví trámu klade na podložky ošetřené biocidem. Mezi zdivem a trámem musí být ze všech stran vzduchová mezera alespoň 50 mm na dobré odvětrávání jeho zhlaví.

Pokud nejsou nároky na tepelnou izolaci, dá se případně zajistit i intenzivnější odvětrání přes štěrbiny v obvodové stěně. Naopak dodatkovou tepelnou izolací vloženou před čelo trámu je možné zabránit kondenzaci vodní páry. Spřažení stropní konstrukce s nosnou stěnou se řeší spojením zhlaví stropnice s trámovými kleštěmi.

Dřevěné stropy

Montovaný stropní systém

Stropní systém na bázi lehké lisované dřevoštěpky


Trámový strop s přiznanými trámy
V případě přiznání stropnic se svrchu na ně nabíjejí buď přímo podlahová prkna o tloušťce 30 až 45 mm, nebo záklop z prken o tloušťce kolem 25 mm s násypem, ve kterém jsou uložené podlahové trámky rozměrů 120/60 mm na přibití podlahy.

Nejtypičtější konstrukcí jednopodlažních sedláckých obytných domů je trámový strop s přiznanými stropnicemi, se záklopem z překládaných prken o tloušťce 25 mm a s násypem nebo hliněnou mazaninou.
Podlahu stropů ve vícepodlažních budovách tvoří obvykle prkna uložená na pero a drážku nebo na půldrážku. Styk záklopových prken se překrývá těsnicími pásy z lepenky a samotný násyp zvyšuje požární odolnost konstrukce.

V současnosti se realizují plovoucí podlahy trámových stropů na tepelně- a zvukoizolačných minerálněvláknitých deskách.


Trámový strop s přiznanými trámy

Trámový strop s rovným podhledem
U klasických trámových stropů s rovným podhledem se stropnice od spodní strany obkládají buď prkny o tloušťce 25 mm a omítkou na rákosovém pletivu, nebo dřevěným obkladem.

Trámové stropy s podhledem na trámcích představují dvojitou nosnou konstruk­ci. Spodní trámky (rákosníky) dimenze přibližně 100/180 mm slouží pouze pro přenos zátěže samotného podhledu. Případné průhyby stropnic se v tomto případě nepřenášejí do podhledu. Konstrukce stropu je vhodnější i z pohledu požární odolnosti a neprůzvučnosti.


Trámový strop s rovným podhledem

Trámový strop s křížovými vzpěrami
Tento strop je vhodný pro větší rozpětí (6 až 10 m). Jeho základním nosným prvkem jsou stropnice s dimenzí 100 až 180/240 až 420 mm, kladené v osové vzdálenosti 600 až 800 mm. Stropnice jsou navzájem rozepřené křížovými ztužidly profilu 40/80 mm, umístěnými ve vzdálenosti 1 až 1,5 m. Pevné rozepření zabezpečuje ocelové táhlo s rektifikačním článkem. Vzniká tak prostorová soustava, která umožňuje rovnoměrné rozložení zatížení do jednotlivých nosníků.


Trámový strop s křížovými vzpěrami


doc. Ing. Jozef Štefko, PhD.
Foto: Ing. Stanislav Jochim

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Teodor
Dobrý den jsem studentem SPŠS a potřeboval bych poradit jak zakreslit trámový strop s křížovými vzpěrami v půdorysu. Budu rád když mi pošlete schema nebo aspoň napíšete co se zakresluje a co ne. Předem moc děkuji za odpověď.
Odpovědět | 08.03.2014, 13:26

Další z Jaga Media