asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Difúzně otevřené a uzavřené stěny dřevostaveb

09.03.2014

Při realizaci některých typů dřevostaveb jsou využívány stěnové panely, které mohou mít buď difúzně otevřenou nebo difúzně uzavřenou konstrukci. V difúzně uzavřeném provedení dosahují tyto panely hodnoty součinitele tepla U = 0,16 W/m2K i méně a v difúzně otevřeném provedení jde o hodnoty U = 0,17 W/m2K. Jedná se tedy o ideální stavební prvky pro energeticky úsporné objekty.

Difúzně uzavřené konstrukce dřevostaveb se nejvíce používají u energeticky úsporných a nízkoenergetických staveb. Princip tohoto řešení, respektive jeho funkčnosti je závislý na použitých materiálech. Především jde o volbu vhodné parozábrany s vysokým faktorem difúzního odporu, která by měla být umístěna co nejblíže interiéru. Její správná funkce je zajištěna pouze při vytvoření neprodyšné obálky domu bez porušených míst, bez spojů a s utěsněním i těch nejvíce komplikovaných detailů. U tohoto systému je rovněž využívána tzv. předstěna, která zabraňuje porušení parozábrany a navíc slouží pro vytvoření meziprostoru pro vedení kabelových rozvodů. Z popsaného principu vyplývá, že vlhkost je zadržována v obytném prostoru a je z objektu odváděna větráním, digestoří či krbem. Díky tomu zůstává konstrukce dřevostavby bez vlhkosti.


Hlavním ukazatelem kvalitně zpracované obálky takového pasivního domu je tzv. Blower door test, který zjišťuje těsnost obvodových konstrukcí, prostupů, komínů, oken atd.. Při něm se vnitřní prostor domu natlakuje vzduchem o přetlaku 50 Pa oproti venkovnímu prostředí a měří se množství vzduchu potřebné k udržení tohoto přetlaku v čase. Výsledkem je pak číslo, které udává, kolik % objemu vnitřního prostoru muselo být dodáno, aby byl zachován požadovaný přetlak. U pasivních domů je obecně vyžadována hodnota n50 = 0,6 h-1 (tzn. že pro udržení 50 Pa přetlaku v budově po dobu trvání 1 hodiny muselo být do domu dodáno 60 % vzduchu vnitřního objemu budovy).

Opačným řešením jsou difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb, kde je typickou funkční fyzikální veličinou právě difúze, která je dobrým pomocníkem při zajištění dlouhé životnosti staveb s nadstandardními parametry stěn a zdravého vnitřního klimatu. U tohoto řešení se jedná o mechanismus, který přes stěny transportuje vlhkost v různé intenzitě, a to oběma směry (tzv. schopnost stěny dýchat). Zajištění správného fungování nízkoenergetické či pasivní dřevostavby je obecně podmíněno vhodným návrhem, důsledným provedením konstrukčních detailů a eliminací tepelných mostů. Dřevostavba takovýchto parametrů se vyznačuje vynikajícími akumulačními vlastnostmi, nízkými tepelnými ztrátami a až 80% úsporou nákladů na vytápění.
(uca)

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Ondřej Mikušek
No tedy po přečtení článku jsem zjistil, že jsem se vlastně nic nedozvěděl. Téma autor jaksi bere z několika konců najednou a míchá tepelné a vlhkostní vlastnosi konstrukcí do jednoho. Není se tedy čemu divit, že laická veřejnost je z tohoto tématu maximálně zmatená a požaduje provedení dřevostavby v difůzně otevřené konstrukci. Na dotaz proč se poté člověk dozví, že stěna dýchá..... To je jakobyste napsali, že člověk může dýchat svojí pokožkou..... Je vidět, že toto téma je opravdu hodné detailnějšího zamyšlení a že bludy bude potřeba vyvracet neustále.
Odpovědět | 19.03.2014, 14:05
Jiří Kalvach
Bylo by vhodné v tom druhém případě, který je krátce hodnocen jako lepší pro vlastní konstrukci domu, uvést optimální skladbu z dostupných materiálů, neboť ty opravdu běžné, vhodné a užitečné jsou bohužel parotěsné, např. OSB desky. Můžete doporučit sdk, Fermacell, minerální vatu, ale co třebas Cetris ? A také dodejte, že se řadí vrstvy resp. skladba tak, aby směrem ven měly stále materiály stále menší faktor mí, tj. aby vlhkost primárně odcházela z konstrukce ven.
Odpovědět | 15.03.2014, 07:40

Další z Jaga Media