Tab. Betonování v zimě a nutná opatření dle teplot ve dne a v noci.
Tab. Betonování v zimě a nutná opatření dle teplot ve dne a v noci.