Obr. 2 Matematicko-fyzikální model obvodové stěny s ITAP panely a jednotlivé materiálové charakteristiky dle ČSN 73 0540 - 3 [zdroj: autor – Kalus, D.]