Obr. 1 Matematicko-fyzikální model pro podomítkové velkoplošné vytápění na obvodové stěně a jednotlivé materiálové charakteristiky dle ČSN 73 0540 - 3 [zdroj: autor – Kalus, D.]