asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Stavebnictví v 2011: konec tunelu stále v nedohlednu

11.11.2010
Představitelé stavebních společností výrazně zhoršují své predikce vývoje českého stavebnictví pro rok 2011. Ani v roce 2012 stále neočekávají návrat k výraznějšímu růstu, v lepším případě spíše počátek stabilizace. Firmy bojují s klesající poptávkou, tvrdou konkurencí a stále značnou mírou byrokracie. Klíčovou prioritou k úspěšnému přežití zůstává zvýšit efektivitu svého fungování, investice mají červenou. Tyto a další závěry vyplývají z výsledků nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví 10/2010, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a společnostmi KPMG Česká republika a Ipsos Tambor.
Pokles světové ekonomiky dopadl na české stavebnictví obzvláště tvrdě. Toto odvětví, které patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v České republice, se musí potýkat s faktem, že řada firem, ale i domácností, jako své první úsporné opatření omezí své investice. Statistické údaje dokladují, že objem stavebních zakázek stále klesá.
Ing. Martin Kocourek
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní zjištění Kvartální analýzy českého stavebnictví 10/2010:

Rok 2011 dle nejnovějších predikcí přinese další znatelný pokles sektoru
 • Aktuální výsledky ukazují na dále se prohlubující pesimistická očekávání ředitelů stavebních společností ohledně vývoje v příštím roce. Pokles predikují tři ze čtyř ředitelů stavebních společností.
 • Podle aktuálních očekávání by pokles v roce 2011 měl dosáhnout 6,1 procent.
 • Ředitelé společností z pozemního stavitelství očekávají pokles celého odvětví až o 6,3 procenta, zástupci inženýrského stavitelství jen o málo mírnější a to pokles o 5,3 procenta.
 • Rok 2012 by mohl být rokem potenciální stabilizace, výraznější růst se ale stále neočekává (0,4 procenta).
 • Výsledky výzkumu realizovaného na Slovensku v srpnu 2010 ukazují pro rok 2011 na velice mírný růst slovenského stavebnictví (o 1,2 procenta). V Polsku výsledky výzkumu realizovaného v září ukazují pro rok 2011 na mírný růst (o 3,2 procenta).

Stavebnictví dosud žije z již vysoutěžených zakázek dopravní infrastruktury. Po jejich dokončení a zásadním snížení veřejných investic dojde k dalšímu hlubokému propadu stavební produkce v letech 2011  a 2012. Pro letošek odhaduji pokles stavební výroby okolo 10 procent.
Ing. Pavel Pilát
Generální ředitel, Metrostav a.s.

Pro další rok osobně očekávám dvouciferný pokles trhu, a to především díky omezení investic ze strany státu. Pokud se kromě vypisování stavebních zakázek zastaví i projekční příprava, očekává stavební trh výpadek na několik let. Je dnes tedy více než pravděpodobné, že trh stavební výroby čeká restrukturalizace.
Ing. Martin Kouřil
Místopředseda představenstva společnosti, CGM Czech, a.s.

Prodejní plány procházejí další revizí – směrem dolů
 • Růst svých prodejů  v roce 2011 očekává přibližně jedna ze tří stavebních společností. Ještě před třemi měsíci to byly téměř dvě ze tří společností, což potvrzuje rychle klesající optimismus. Průměr vzorku ukazuje na celkové snížení o 2,6 procenta.
 • Detailnější pohled na situaci v analyzovaných segmentech z pohledu jejich velikosti ukazuje, že nejkritičtěji vidí situaci představitelé velkých stavebních společností.
 • Segment inženýrského stavitelství očekává podstatně horší vývoj prodejů než zástupci pozemního stavitelství (pozemní stavitelství čeká výraznější pokles již v roce 2010).
 • Pro rok 2012 očekává růst svých prodejů 56 procent respondentů, nicméně predikce jsou stále velice opatrné. Průměr ukazuje na spíše možnou stabilizaci, než na návrat k růstu.

Nové tendry se nevypisují, zakázky zatím stále nepřicházejí, a tak nyní začínám být skeptický i ohledně oživení v roce 2012. Proces přípravy případných staveb a získání jejich financování je natolik časově náročný, že i kdyby se v roce 2012 již některé z nich začaly realizovat, rozhodně se to ještě neprojeví v růstu tržeb stavebních firem.
Ing. Petr Sikora,
Partner, KPMG Česká republika

Omezení státních investic, rozpočtů SFDI, krajů i měst, zastavení železničních projektů a potenciální otevření prostoru pro asijské firmy, to vše vyústilo do prudkého poklesu stavební výroby nejen v pozemním stavitelství, ale nyní již i v segmentu dopravních staveb. Zpomalení projektové přípravy svědčí o tom, že tyto dopady se nebudou týkat jen roku 2010, ale budou přetrvávat minimálně v následujících dvou letech. Očekáváme, že důsledky budou fatální přinejmenším pro čtvrtinu stavebních firem, ať již hovoříme o snižování stavu zaměstnanců nebo o samotné existenci těchto firem.
Ing. Michal Štefl
Generální ředitel, OHL ŽS, a. s.

Sebedůvěra stavebních společností se opět propadá
 • Výsledky ukazují, že do roku 2011 společnosti hledí spíše s obavami. Ještě před třemi měsíci v překonání konkurence a lepší vývoj své společnosti v příštím roce věřilo až 71 procent respondentů. Aktuálně však tento podíl rychle klesl k 44 procentům.
 • Nejméně si věří střední/malé stavební společnosti.
Vytížení kapacit zůstává stejné jako v červenci (v procentuálním vyjádření)
 • Průměrné vytížení kapacit stavebních společností se pohybuje na úrovni 82 procent, jedním z důvodů jsou rovněž probíhající optimalizace kapacit, které pomáhají udržet vyšší uroveň vytížení kapacit.
 • Nejvyšší průměrné vytížení kapacit uvádějí velké stavební společnosti (stejně tak jako v červencovém výzkumu).
 • Téměř polovina všech respondentů (46 procent) uvádí, že má méně zakázek než před rokem.
 • Oproti výzkumu realizovanému v červenci rychle vzrostl podíl velkých stavebních společností, které mají méně zakázek než před rokem (aktuálně 60 procent, 44 procent v červenci).

V příštích dvou letech očekáváme obtížnou situaci pro stavební firmy. Pravděpodobně dojde ke stagnaci privátních investic i k úsporám v oblasti veřejných investic.
Ing. Vladimír Myšička
Výrobní ředitel, Skanska CZ, a.s.

Stavební společnosti stále bojují s nedostatečnou poptávkou, také je trápí současná míra byrokracie a tvrdý konkurenční boj o zakázky
 • Všichni respondenti uvádějí, že jsou limitováni ve svém růstu (stejně jako ve všech našich předchozích výzkumech realizovaných od září 2009).
 • Negativní dopad nedostatečné poptávky na hospodářské výsledky stavebních společností nadále přetrvává, u poptávky financované z veřejných zdrojů dále eskaluje.
 • Dalšími zmiňovanými problémy s největším negativním dopadem na podnikání stavebních společností, jsou byrokracie (požadavky státu a úřadů), která od minulého šetření mírně vzrostla a tvrdá konkurence, jejíž intenzita velice mírně klesla.
 • Naopak omezení v důsledku počasí, nedostatku zkušené pracovní síly, vysokých nákladů na pracovní sílu a materiál označují společnosti jako problémy s aktuálně podprůměrným vlivem.
 
Výsledky této studie ukazují, že právě nadbytečnou byrokracii považují stavební firmy za jeden z největších problémů. Mým cílem jako ministra průmyslu a obchodu je proto zrušit každý rok alespoň 30 nadbytečných paragrafů. Zjednoduší to život všem podnikatelům a bezpochyby to podnítí i nové zakázky ve stavebnictví.

Ing. Martin Kocourek
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Klíčová priorita pro dalších dvanáct měsíců: pokračovat ve zvyšování efektivity svého fungování
 • Prioritou pro téměř všechny dotázané společnosti (98 procent) zůstává i nadále zvýšení efektivity jejich fungování (100 procent firem v červenci, dubnu i lednu). Největší důraz na tuto oblast kladou velké stavební společnosti, z pohledu zaměření se jedná o firmy zabývající se inženýrským stavitelstvím.
 • Dalšími prioritními oblastmi, které ale následují až s jistým odstupem, jsou optimalizace financování stavebních společností a rovněž optimalizace jejich nákupních procesů.
 • Naopak investicím v podobě akvizic nebo zlepšování IT infrastruktury se budou firmy věnovat minimálně.

Více informací, novinek a postřehů přinese Konference ředitelů stavebních společností 2010

Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v českém stavebnictví. Rozhovory proběhly v říjnu 2010.

Kromě standardní analýzy nabízí tento výzkum rovněž detailní informace o postojích hlavních segmentů českého stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti. Z druhého pohledu pak na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek, a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

Zdroj: CEEC Research

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media